Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bijgewerkt

Wat moet ik weten over de centrale vergrendeling van mijn HYMER-camper met Mercedes-Benz-basis?

De centrale vergrendeling van uw HYMER-camper op basis van Mercedes Benz biedt u optimale ondersteuning voor een geslaagde reiservaring. Lees hier hoe u optimaal gebruik kunt maken van het centrale vergrendelingssysteem.

De centrale vergrendeling van uw HYMER-camper op basis van Mercedes Benz biedt u verschillende gebruiksmogelijkheden. 

Keyless start-functie

Uw HYMER-camper is uitgerust met een Keyless Start-functie. Met deze functie kunt u de start-stopfunctie in uw camper gebruiken en de motor van uw voertuig starten zonder de sleutel in het sleutelgat te steken.

 

Ontgrendel eerst uw auto met de transpondersleutel. Open vervolgens het bestuurdersportier van uw voertuig. Zorg ervoor dat uw transpondersleutel zich in het detectiegebied (1) bevindt. Dit detectiegebied bedraagt circa 60cm rondom het gebied van het klimaatpaneel. Je kunt de sleutelhouder ook in de bekerhouder gebruiken. Als u aan alle voorwaarden heeft voldaan, kunt u de motor van het voertuig starten met de start-stopknop.

Kortom, uw HYMER-camper ondersteunt u met een akoestisch en optisch signaal bij het vergrendelen en ontgrendelen van uw voertuig.

Belangrijk:

Bij een integraal voertuig worden de open carrosseriedeur, evenals de kleppen van het opbergvak en het servicecompartiment weergegeven als een open passagiersdeur op het display van uw instrumentenpaneel.

Bij een gedeeltelijk geïntegreerd voertuig ziet u de open carrosseriedeur, de kleppen van het opbergvak en de kleppen van het servicecompartiment als een open schuifdeur in uw instrumentenpaneel.

Mondiale versus selectieve controle

Door de globale of selectieve aansturing van uw centrale vergrendeling kunt u deuren (en kleppen) op een andere manier bedienen. 

Met globale bediening kunt u alle portieren vergrendelen met de vergrendelknop op uw transpondersleutel. Hiervoor moeten de deuren en kleppen gesloten zijn en mogen ze op het instrumentenpaneel niet als geopend worden weergegeven. Door op de ontgrendelingsknop te drukken, kunt u alle deuren ontgrendelen.

Met de selectieve besturing kunt u de deuren individueel aansturen. Om de selectieve bediening te activeren, moet u de vergrendel- en ontgrendelingsknoppen op uw transpondersleutel tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt houden. Het batterij-indicatielampje knippert om aan te geven dat u succesvol bent overgeschakeld naar selectieve bediening. 

Als u bij uw geïntegreerde HYMER-camper één keer op het ontgrendelingssymbool op uw transpondersleutel drukt, opent u het bestuurdersportier. Druk nogmaals op het ontgrendelingssymbool om de carrosseriedeur en alle andere deuren die via de centrale vergrendeling zijn verbonden te openen.

Druk één keer op het ontgrendelingssymbool op de radiosleutel van uw gedeeltelijk geïntegreerde HYMER-camper om de bestuurders- en passagiersdeur te openen. Als u nogmaals op het ontgrendelingssymbool drukt, kunt u de opbouwdeur van uw camper openen. 

Om de auto te vergrendelen, drukt u eenmaal op het slotsymbool op uw transpondersleutel.

Door de vergrendel- en ontgrendelingsknoppen op de sleutel met afstandsbediening ingedrukt te houden, kunt u de selectieve bedieningsmodus verlaten en terugkeren naar de algemene bediening.

U heeft nog een mogelijkheid om de deuren en kleppen te vergrendelen en ontgrendelen met knoppen in de bestuurderscabine.

Vergrendelen en ontgrendelen via knoppen in de cabine

U kunt de deuren altijd vergrendelen en ontgrendelen met de vergrendel- en ontgrendelknop in de cabine. Om dit te doen, drukt u op de overeenkomstige knop.

Met uw HYMER-camper heeft u bovendien de mogelijkheid om uw voertuig in de zogenaamde “campermodus” te zetten.

Kent u de “campermodus” al?

De Campermodus is een speciale functie om het ruststroomverbruik van de startaccu tijdens het kamperen te verminderen. Het wordt automatisch geactiveerd op uw HYMER-voertuig via de volgende stappen:

1. Voertuig parkeren (contact uit)

2. Verleng de stap

3. Open de carrosseriedeur

Wanneer de campermodus actief is, wordt de signaalstatus van de deuren/kleppen (opbergvakkleppen, servicekleppen en opbouwdeuren) altijd op "open" gezet, waardoor het ruststroomverbruik in de startaccu succesvol wordt verlaagd.

Hoe herkent u de actieve campermodus op uw voertuig?

In uw HYMER-camper ziet u op het instrumentenpaneel (in de bestuurderscabine) een symbool dat "open deuren" aangeeft.

 

Dit symbool blijft zichtbaar in het instrumentenpaneel, zelfs als de carrosseriedeur gesloten is, wat de actieve campermodus aangeeft.

Hoe kom je uit de campermodus?

Hier heb je twee opties:

1. Zet het contact van het voertuig aan

Het voertuig herkent nu weer alle deuren en controleert de huidige status van de deuren (deuren open of dicht).

2. Door uw voertuig succesvol te vergrendelen. Druk hiervoor tweemaal op het slotsymbool op uw transpondersleutel.

Als u slechts één keer op het slotsymbool op uw transpondersleutel drukt, kan de opbouwdeur alsnog worden geopend en verlaat u de campermodus niet. Het vergrendelen was dus niet succesvol.

Sluit de lichaamsdeur

Bovendien ontvangt u voor uw HYMER BML (als u de optie comfortdeur kiest) en camper Venture S een rode RFID-chip. Met deze chip kunt u uw opbouwdeur op slot doen zodra u deze tegen het ontvangstveld op de opbouwdeur houdt.

Houd er rekening mee dat alleen de lichaamsdeur hier op slot is. Alle andere deuren en kleppen worden niet door deze functie beïnvloed en mogen niet worden vergrendeld. Controleer voordat u het voertuig achterlaat of u alle deuren en kleppen dienovereenkomstig hebt gesloten. 

Om de lichaamsdeur te openen, houdt u eenvoudigweg uw chip weer voor het ontvangstveld. Houd er rekening mee dat hier alleen de opbouwdeur kan worden geopend.

Wij hebben voor u enkele tips samengesteld over het onderwerp centrale vergrendeling van uw geïntegreerde HYMER-camper op basis van Mercedes Benz.

Tips

  • Bescherm de sleutelbatterij tegen ontlading: U kunt de keyless start-functie op uw sleutel uitschakelen. Druk hiervoor tweemaal kort op de vergrendelknop van uw sleutel. Het indicatielampje op de sleutel licht twee keer kort en één keer lang op , ter bevestiging dat de functie is uitgeschakeld. Vergeet niet dat u uw sleutel hebt gedeactiveerd. U kunt de functie opnieuw activeren door op een willekeurige knop op uw sleutel te drukken.
    Let op: als u de Keyless Start-functie uitschakelt, kunt u uw auto alleen starten door de sleutel in het daarvoor bestemde sleutelvak onder in de middenconsole te steken!
  • Gebruik de deactivering van de keyless start-functie wanneer uw auto langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de winterstop) - zo beschermt u de batterij van uw sleutel. Vergeet na de winterstop niet de keyless start-functie opnieuw te activeren!
  • Tijdens uw kampeerverblijf kunt u uw sleutel het beste buiten de receptie in de bestuurderscabine bewaren, zodat het voertuig kan gaan slapen. Zo beschermt u de startaccu van uw voertuig. Bij een gedeeltelijk geïntegreerde auto strekt de ontvangstruimte zich uit tot rond de B-stijl.
  • Als u de auto niet binnen 40 seconden na het ontgrendelen opent, vergrendelt de auto zichzelf en wordt de diefstalbeveiliging weer geactiveerd.
  • Als het batterij-indicatielampje op uw sleutel niet meer brandt als u op de knoppen drukt, is de batterij van uw sleutel leeg en dient u de batterij te vervangen.
  • De deuren vergrendelen automatisch bij een snelheid van 15 km/u. Zorg er echter voor dat u alle deuren en kleppen goed hebt afgesloten voordat u vertrekt.

Alle informatie vindt u ook in de gebruiksaanwijzing van uw basisvoertuig.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 6