Hoppa till huvudinnehållet
Uppdaterad

Hur rengör jag vattensystemet på mitt HYMER-fordon?

Regelbunden rengöring av vattensystemet i ditt HYMER-fordon är viktigt för att säkerställa att sötvattnet är rent och för att undvika bildning av bakterier.

Varför ska vattensystemet i ditt fordon rengöras regelbundet?

Färskvattentankar, slangar och kranar som inte rengörs regelbundet ger en bra grogrund för bakterier. Denna biofilm, som kan lägga sig i tankar, på tankväggarna eller på slangarna, måste motverkas och förhindras från att bildas genom att regelbundet rengöra vattensystemet.

Hur ofta ska du rengöra vattensystemet?

Du bör göra en grundlig rengöring av hela vattensystemet minst en gång om året. Helst rengör du vattensystemet en gång i början av säsongen och i slutet av säsongen.

Det är bäst att rengöra ditt fordons spillvattentank efter varje användning/resa, eftersom det är där avloppsvattnet (grått vatten) samlas och där matrester och andra avlagringar snabbt kan bilda en biofilm.

Hur rengör du vattensystemet?

1. Rengör vattentanken

 • Töm vattentanken och stäng avloppsöppningen 
 • Ta bort vattentankens lock och fyll vattentanken med vatten med lite rengöringsmedel
 • Du kan nu rengöra vattentanken med en vanlig diskborste tills det inte längre finns några synliga avlagringar
  Rengör även pumphuset
 • Om möjligt, rengör färskvattensonderna för hand genom rengöringsöppningen
 • Skölj sedan vattentanken med mycket dricksvatten

Om rengöring enligt ovan inte är möjlig på grund av vattentankens utformning kan du även rengöra vattentanken med kemiska rengöringsmedel. Observera rengöringsmedelstillverkarens användningsanvisningar.

Använd endast lämpliga rengöringsmedel från fackhandlare för att rengöra vattentanken. Din HYMER handelspartner ger dig gärna råd om detta. Du hittar en översikt över alla handels- och servicepartners här.

2. Rengör vattenledningarna

Använd endast lämpliga rengöringsmedel från fackhandlare för att rengöra dina vattenledningar. Din HYMER handelspartner ger dig gärna råd om detta. Du hittar en översikt över alla handels- och servicepartners här.

 • Töm vattensystemet
 • Stäng alla avloppsöppningar och avtappningskranar
 • Fyll sedan vatten- och rengöringsmedelsblandningen i vattentanken.
  Observera tillverkarens instruktioner för korrekt blandningsförhållande
 • Öppna avloppskranarna individuellt och låt dem vara öppna tillräckligt länge för att vatten- och rengöringsmedelsblandningen ska nå respektive utlopp
 • Stäng avtappningskranen igen och ställ in alla kranar på "varma" och öppna dem
 • Låt kranarna vara öppna tills vatten- och tvättmedelsblandningen når pipen
 • Ställ in alla kranar på "kalla" och öppna dem
 • Låt kranarna vara öppna tills vatten- och tvättmedelsblandningen når pipen
 • Stäng sedan kranarna
 • Spola toaletten flera gånger
 • Låt rengöringsmedlet verka enligt instruktionerna
 • Töm nu vattensystemet
  Kassera blandningen av vatten och rengöringsmedel på rätt sätt
 • Skölj nu hela vattensystemet flera gånger med dricksvatten. För att göra detta, fyll och töm vattensystemet flera gånger

3. Desinficera vattensystemet

Vänligen desinficera vattensystemet omedelbart, enligt beskrivningen i punkt 2 "Rengöring av vattenledningar". Använd här desinfektionsmedlet som anges i rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning.

För att desinficera ditt vattensystem, använd endast lämpliga rengöringsmedel från fackhandlare. Din HYMER handelspartner ger dig gärna råd om detta. Du hittar en översikt över alla handels- och servicepartners här.

4. Rengör spillvattentanken

 • Töm spillvattentanken och kassera avloppsvattnet på rätt sätt
 • Öppna rengöringsöppningen på spillvattentanken och avtappningskranen
 • Skölj avloppsvattentanken noggrant med vatten
 • Om möjligt, rengör avloppsvattensonderna för hand genom rengöringsöppningen

Du kan också få speciella rengöringsprodukter från fackhandlare för att rengöra din spillvattentank. Din HYMER handelspartner ger dig gärna råd om detta. Du hittar en översikt över alla handels- och servicepartners här.

Mer information om rengöring av din HYMER husbil hittar du här: Tips & tricks: Rengör din husbil ordentligt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 13 tyckte detta var till hjälp